Algemene Voorwaarden ProGolf Link (PGL)

Algemeen

ProGolf Link (PGL) is een systeem dat het boeken van golf groepslessen faciliteert. Het systeem brengt Partijen bij elkaar onder de hieronder beschreven Voorwaarden. Die Voorwaarden gaan Partijen met elkaar aan – niet met PGL. PGL is dus nadrukkelijk geen partij in deze en niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verloop van de samenwerking van Partijen. Partijen accepteren dit zonder enig voorbehoud.

Definities

Organisator:

Persoon of organisatie die een Pakket via PGL crëert, eventueel anderen uitnodigt, het Pakket bestelt en contactpersoon is voor Partijen.

Pakket :

Het door de Organisator in PGL samengestelde geheel van Lessen en Opties. Een Pakket bestaat uit minimaal 6 uur les.

Genodigde:

Door de Organisator voor deelname aan het Pakket uitgenodigde persoon.

Deelnemer:

Een Genodigde die de uitnodiging van de Organisator geaccepteerd heeft.

Aanbetaling:

Betaling voor NGF Registratie (Golf4Holland leden zijn vrijgesteld hiervan).

Les Aanbieder:

Persoon or Organisatie die golflessen verzorgt.

Partijen:

Organisatoren, Deelnemers, Les Aanbieders en Stichting Golf4Holland.

Uitvoerders:

Partijen, met uitzondering van Organisatoren en Deelnemers.

Dag:

translation missing: nl.terms.content_text_9

Stichting Golf4Holland:

Bij NGF aangesloten golf club die NGF Registratie en NGF Regel Examens verzorgt.

Maximum Prijs Pakket:

Prijs per Deelnemer bij maximaal aantal deelnemers.

Minimale Prijs Pakket:

Prijs per Deelnemer bij minimaal aantal deelnemers.

Voorwaarden Organisator

 1. Een Organisator kan pas een Pakket bestellen indien het minimaal aantal Deelnemers bereikt is.
 2. Organisatoren kunnen vrijblijvend Pakketten samenstellen en personen uitnodigen totdat de Organisator de bestelling plaatst.
 3. Als een Organisator een bestelling plaatst zijn alle verplichtingen van Partijen die het Pakket geaccepteerd hebben, definitief.
 4. De Organisator ontvangt de contact gegevens van de Uitvoerders nadat eventuele aanbetalingen voldaan zijn.
 5. De Organisator is de contactpersoon en regelt verder alles met betrekking tot de bestelling zelf met de andere Partijen.

Voorwaarden Les Aanbieder

 1. De Les Aanbieder gaat akkoord met de tarieven per uur les. Die tarieven zijn altijd
  • Inclusief BTW, huur clubs, gebruik oefenfaciliteiten.
  • Exclusief eventuele kosten driving range ballen en greenfee kosten voor een baanles.
 2. De Les Aanbieder regelt waar nodig de verdere invulling van het Pakket af met de Organisator.

Voorwaarden Deelnemer

 1. De Deelnemer kan tot het moment dat de Organisator de bestelling plaatst vrijblijvend en zonder enige verplichting aan- en afmelden voor het Pakket.
 2. Door aanmelding autoriseert de Deelnemer de Organisator de bestelling te plaatsen voor het Pakket en accepteert daarmee daaruit voortvloeiende gevolgen zoals die hier in deze voorwaarden beschreven worden.
 3. De Deelnemer verplicht zich alle kosten voor deelname als in het Pakket beschreven te voldoen. Na betaling vindt geen restitutie meer plaats.